BOSCH toplinska tehnologijaž

 

KONDENZACIJSKI UREĐAJI

 

Kondenzacijska tehnika iz Boscha je Štedljivija

Kondenzacijska rješenja Bosch izvlače iz goriva maksimum komfora topline i stanovanja. Jer, za razliku od konvencionalnih uređaja, kondenzacijska tehnika u proizvodnji topline dodatno koristi i toplinu kondenzacije sadržanu u dimnim plinovima.

 

 

 

 

KONDENZACIJSKI UREĐAJI:

CONDENS 3000FM - samostojeća kompaktna kondenzacijska centrala sa ugrađenim spremnikom 75l

CONDENS 3000W - zidni kondenzacijski uređaj za spajanje na spremnik, solarno ili kao kombi uređaj

CONDENS 5000FM - samostojeća kondenzacijska centrala sa ugrađenim spremnikom 100l/150l

CONDENS 5000W - zidni kondenzacijski kotao za velike sustave grijanje

CONDENS 7000W - zidni kondenzacijski kotao za grijanje, spajanje na spremnik ili kao kombi uređaj

CONDENS 7000WT - zidni kondenzacijski uređaj sa integriranim slojevito punjenim spremnikom 42l

 

Detalje o Bosch kondenzacijskim uređajima u priloženom KATALOGU (.pdf 1,7 Mb)
ili na stranicama BOSCH Toplinske tehnologije.

 

Kondenzacijski ureĐaji
Konvencionalni ureĐaji
Regulacija za plinske ureĐaje

ZA PLINSKE UREĐAJE
ZA SOLARE
ZA DIZALICE TOPLINE

SOLARNI KOMPAKTNI UREĐAJ
SOLARNI KOLEKTOR
REGULACIJA ZA SOLARNE KOLEKTORE
SPREMNIK TOPLE VODE ZA SOLAR

KOTLOVI NA KRUTO GORIVO


ELMACO d.o.o. © 2010